MICHAELA MARTINEKOVÁ

Študovala som veterinárnu medicínu v Košiciach. Bola som členkou univerzitného klubu IVSA Slovakia a projektu Spoločník pre život, kde som organizovala rôzne prednášky a kurzy pre študentov a verejnosť.

Po rokoch však prišlo rozhodnutie, že som školu doštudovať nechcela. V piatom a šiestom ročníku sme mali mať výjazdy, ktorých som sa už nechcela zúčastňovať, a zároveň som cítila, že nechcem byť veterinárnou lekárkou. Počas štúdia som praxovala vo veterinárnych ambulanciách, kde som sa stretla s realitou veterinára a veľmi ťažko som to niesla.

Mojou obľúbenou oblasťou štúdia bola preventívna medicína, gynekológia, neonatológia a pediatria, ktoré spadajú pod theriogenológiu, emergency (prvá pomoc a CPR kardiopulmonárna resuscitácia) a ochrana a welfare zvierat. V týchto témach som sa aj samovzdelávala a doteraz sú mi veľmi blízke.

Mojim snom dlhé roky bolo angažovať sa v téme ochrany zvierat a welfare. Po rokoch premýšľania ako spraviť tému "ochrany zvierat" zaujímavou vznikol nápad na festival ANIMALfluencer, ktorý v sebe nesie presne to, čo som od toho chcela a čo som si za tie roky vysnívala.

Cieľovou skupinou nášho festivalu sú ľudia, ktorí sa o zvieratá už zaujímajú - oni vedia aké sú nedostatky v ochrane zvierať a welfare na Slovensku. Preto som sa rozhodla na tomto jednom mieste ukázať ľuďom projekty a organizácie, ktoré už pomáhajú zvieratám a usilujú sa o posunutie Slovenska dopredu - a oceniť ich dobrú prácu!