ANIMALfluencer

"JE ČAS ZLEPŠIŤ VZŤAH ČLOVEKA K PRÍRODE A ZVIERATÁM."


06.06.2020

Prvýkrát v histórii Slovenska sa uskutoční oceňovanie tých, ktorí pomáhajú, zachraňujú alebo prispievajú k lepšiemu životu zvierat na Slovensku (a Česku). 

ANIMALfluencer je festival, ktorý šíri dobro. Je o zlepšovaní vzťahu a starostlivosti o zvieratá. Jeho súčasťou je pozitívny tréning a komunikácia, liečenie a rehabilitácia zvierat. Je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zvieratá, starajú sa o nich, liečia ich, pomáhajú im alebo ich trénujú.

Ocenenie Dobrá zvieracia duša získajú niektorí zo slovenských (alebo českých) zvieracích influencerov, útulkov, OZtiek, záchranných staníc, veterinárnych lekárov a projektov podľa hlasovania verejnosti. Je to miesto, kde sú ocenení tí, ktorí zvieratám pomáhajú a robia to častokrát na úkor svojho času, osobného života či rodiny.

Poďme spoločne prispieť k zlepšeniu welfare zvierat. Posuňme spoločne Slovensko k zodpovednejšiemu chovu a starostlivosti o zvieratá. Oceňme tých, ktorí tak robia a 06.06.2020 buďte pri tom!

Máme 88 nominovaných!

Veríme, že oceňovanie a šírenie dobra má silu meniť životy k lepšiemu. Mnohí z tých, ktorí pomáhajú zvieratám, to robia na úkor vlastného času, financií, osobného života či rodiny, a preto ich chceme oceniť za ich prínos a prácu.

Na Slovensku ešte stále neexistuje útulok či karanténna stanica, ktorá by sa vyrovnala vybavením a službami útulkom v zahraničí. Dobrovoľníci (a v prípade mestských útulkov a KS aj zamestnanci) hľadajú spôsob ako získať peniaze na rekonštrukciu priestorov, kŕmenie a veterinárnu starostlivosť pre zvieratá. Peniaze, ktoré získajú, sú použité iba do zvierat a ich čas a práca nie je finančne ohodnotená. Akoby sa venovali vlastnému hobby a nie záchrane zvierat.

Súčasťou záchrany zvierat je aj ich liečba u veterinárnych lekárov, ktorí týmto útulkom, karanténnym staniciam či OZtkám pomáhajú. Poskytujú im ošetrenia s výraznou zľavou a niektoré úkony robia zadarmo. Nehovoriac o tom, že mnohí z nich prispejú dokonca aj z vlastného a venujú útulku antiparazitiká, krmivo, savé podložky a mnohé iné. Okrem liečenia je potrebná aj rehabilitácia zvierat, ktorú zabezpečujú fyzioterapeuti, dornoví terapeuti, hydroterapeuti alebo ošetrovatelia. 

Ku starostlivosti o zvieratá patrí aj komunikácia, budovanie vzťahu a pozitívny tréning zvierat. Trestanie a donucovacie prostriedky sa kedysi používali na výchovu a učenie zvierat, ale ľudia si čoraz viac uvedomujú (nielen u zvierat, ale aj u detí), že existujú aj lepšie a efektívnejšie spôsoby akým zviera viesť a usmerňovať. Pozitívne neznamená, že sa zviera chváli za všetko a nechávame ho tak ako ho príroda stvorila. Znamená to, že sa snažíme porozumieť zvieraťu. Zviera vedieme ku spolupráci nie skrz bolesť, ale skrz motiváciu a oceňovanie. Vytvárame si s ním vzťah založený na dôvere a vzájomnom porozumení.

A o tom je náš ANIMALfluencer. O dobrom spolužití ľudí a zvierat. O tom ako urobiť tento svet dobrým miestom na život. Pretože je domovom náš všetkých.